QA&QC

Globalny system łańcucha dostaw surowców

● Ścisłe zatwierdzenie wyboru dostawcy.

● System identyfikowalności

Odzyskiwanie i analiza surowców

● Analiza Analiza surowca

● Dokładnie sprawdzaj zanieczyszczenia

Produkcja

● Rygorystyczne przetwarzanie zgodnie z ISO9001, HACCP

● Analiza na każdym etapie przetwarzania

Kontrola gotowego produktu

● QA&QC przetestuje każdą partię przed magazynem.

● Oferuj certyfikat autentyczności każdej partii

● Kontrola jakości powiodła się

Magazynowanie

● Magazyn Produktów

● Trzymanie towaru w dobrze zamkniętym pojemniku z dala od wilgoci, światła, tlenu.